Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Aminoasitler

Aminoasitler, proteinlerin altbirimini oluşturan doğal organik bileşikleri belirten genel ad. Canlılarda bulunan 22 aminoasidin tümü, ortada yer alan karbon atomunun çevresinde ona bağlı hidrojen (—H), amino (—NH 2) ve karboksil (—COOH) gruplan ile (—R) grubu denen değişken gruptan oluşur. Karbon, hidrojen, oksi­jenden ve bazı aminoasitlerde kükürt ile azottan oluşan (—R) grubunun, her aminoasitteki yapısı değişiktir ve aminoasidin kendine özgü kimyasal niteliklerini belir­ler. Aminoasitler birbirlerine tren vagonları gibi, birinin karboksil grubu ile bir sonrakinin amino grubu ara­sında kurulan kimyasal bağlarla (peptit bağlan) bağla­nırlar. En çok 20 aminoasitten oluşan kısa zincirlere, peptit adı verilir. Proteinleri oluşturan zincirler, aminoasitlerin dizilişine göre çeşitli biçimlerde katlanarak, pro­teine üç boyutlu yapısını kazandırırlar.
Beslenme açısından büyük önem taşıyan 10 aminoa­sidin, alınan besinlerde mutlaka bulunması gerekir. Daha önemsiz olan öbür aminoasitlerse, karaciğerde yapılabilirler. Aminoasitler bedende dört saatten çok tutulmadığından, gerekli olanların birarada ve aynı zamanda alınmaları önem taşır. Proteinlerin sindirimi sonucu açığa çıkan amoniasit fazlası, amino grubundan ayrılarak üreye (insanda ve memelilerin birçoğunda) dönüşüp bedenden atılır. Aminoasitler, protein oluşumu­nun yanı sıra, bazı vitaminlerin, koenzimlerin, antikor­ların ve sinir hücreleri arasında sinir akısını ileten moleküllerin yapımına da katılırlar.

Radyo Dinle

tv

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol