Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Past Simple

PAST SIMPLE


Geçmişte, belirli bir zamanda, olmuş bitmiş eylemleri ifade etmek için bu tens kullanılır. Bu tensde fiilerin "past" (2. hali) kullanılır. Fiiller "Düzenli" (regular) ve "düzensiz" (irregular) filler olarak ikiye ayrılırlar. Düzenli fiiller, fiilin sonuna -ed eki alan fiillerdir.
Düzensiz fiillerin "past" ve "past participle"halleri (2. e 3. halleri) için
tıklayınız.


(BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMAN)

Olumlu Cümle Yapısı:

Olumlu cümlesinde özne kim olursa olsun, hangi zamir kullanılırsa kullanılsın daima özneden sonra fiilin 2. hali (past) gelir.

(Fiillerin 2. hallerini "Ana Menü"deki " Düzensiz Fiiller" sekmesinden görebilirsiniz.)


I / You / We / They / He / She / It + V2 + O


Past Simple Tense’de olumlu ifadelerde fiiller past şekli yani ikinci halde bulunur. Bazı fiiller düzenlidir; ikinci hallerinde – ed eki alır:

Work ______ worked

Play _______ played …gibi.


Bazı fiiller düzensizdir. Kendilerine göre ikinci halleri vardır:

Go _________ went

See _________ saw…gibi.


I played football yesterday.
Dün futbol oynadım.

We went to Ankara last weekend.
Geçen hafta Ankaraya gittik.

ÖNEMLİ NOT!!!

Simple Past tense’de olumlu cümlelerde yardımcı fiilin kullanılmadığına dikkat edin.

Olumsuz Cümle Yapısı:

"did" yardımcı fiilinin kullanıldığı soru ve olumsuz cümle yapılarında fiilin 1. hali kullanılır. Çünkü Simple past tense’de kullandığımız “did” yardımcı fiili “do” fiilinin 2. halidir. Yani biz yine 2. hali alma eylemi yapmış oluyoruz. Şöyle ki:


You didn’t play __________ .

He didn’t go ____________ .


I didn’t play football yesterday.
Dün futbol oynamadım.


Soru Cümle Yapısı:

Soru cümlelerinde de olumsuz cümlelerde olduğu gibi “did” yardımcı fiili kullanıldığı için fiilin 2. hali kullanılmaz.

Did you play?

Did he go…?

Did you play football yesterday?, gibi

Radyo Dinle

tv

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol