Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Present Comtinuous Tense

PRESENT CONTINUOUS TENSEŞu anda devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için bu tense (zaman) kullanılır.

Bu zaman, ‘am / is / are + Ving’ ile kullanılır. Fiile her zaman, yani olumlu, olumsuz ya da soru cümlelerinde ‘-ing’ eklenir.

Olumlu : I am playing football now.

Olumsuz : I am not playing football now.

Soru : Am I playing football now?

He / She / It

Olumlu : He is playing football now.

Olumsuz : He isn’t playing football now.

Soru : Is he playing football now?

We / You / They

Olumlu : They are playing football now.

Olumsuz : They aren’t playing football now.

Soru : Are they playing football now?

KULLANIM :

a. Şimdiki zamanda devam eden eylem ve olayları ifade eder.

I’m studying English now.

b. Konuşma adında devam eylem ve olayları ifade etmek için,

Be quiet! My father is sleeping at the moment. Look outside! It’s snowing.

c. Şu sırada geçici bir süre için devam etmekte olan eylem ve olayları ifade eder.

My parents are on holiday. The are staying at the Park Hotel in London.

What is your father doing these days?

 

d. Bir şeyin gelişmekte veya değişmekte olduğunu ifade eder.

The room is getting cold. I will close the window. Life is becoming more difficult for us.

e. Gelecekte yapmayı plânladığınız ve kararlaştırdığınız eylemleri de present continuous ile ifade edilir.

I’m seeing the doctor at 10:00 tomorrow. I have an appointment.

(Bu şekilde kullanırken çoğunlukla belirlenen gelecek zaman ifadesi (at 10:00 tomorrow gibi) belirlenir.)

ÖNEMLİ NOT :

1. Bu zamanla now, at the moment, right now, at present, these days, still, nowadays, today, tonight gibi zaman ifadeleri çok kullanılır.

He is sleeping now. I am still working.

2. Tek (-e) ile biten fiiller –ing eki alırken (–e) düşer:

have –having, drive - driving gibi. (Fakat bir iki fiil istisna: be - being gibi.)

Sonu ‘sessiz + sesli ‘ ile biten ve tek heceli veya birden fazla heceli olup da vurgun son hecede olan fiillerde son harf çiftleşir.

Run - running, sit - sitting, swim - swimming, prefer - preferring

Fakat –y, -w, -x sesleri tekrarlanmaz :

playing gibi.

ie ile biten fiiller:

Lie – lying, die – dying.


Radyo Dinle

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol