Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Matematik Planlari

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMERDAMLARI İLKÖĞRETİM OKULU

6.SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

1.ÜNİTE: Kümeler ve Olasılık

TARİH: 08.09.2008-10.10.2008

KONULAR:                                                                   SÜRE:

Kümeleri tanıyalım                                                                          2 Ders saati

Evrensel,alt ve boş küme                                                                 3 Ders saati

Kümelerle işlemler                                                                          3 Ders saati

Doğal sayılar                                                                                    3 Ders saati

Olası durumları belirleme                                                                1 Ders saati

Olasılığın temel kavramları                                                              1 Ders saati

Olasılığı hesaplama                                                                          1 Ders saati

Olay çeşitleri                                                                                    3 Ders saati

2.ÜNİTE: Verilerden Sayılara

TARİH: 13.10.2008-14.11.2008

KONULAR:                                                                                  SÜRE:

Araştırmalarda istatistik                                                                   2 Ders saati

Tablo ve grafikler                                                                             4 Ders saati

Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri                                                 2 Ders saati

Örüntüler ve ilişkiler                                                                        4 Ders saati

Tam sayılar ve mutlak değer                                                            2 Ders saati

Tam sayıları karşılaştırma ve sıralama                                            1 Ders saati

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri                                    4 Ders saati

3.ÜNİTE: Kesirler ve Çarpanlar

TARİH: 17.11.2008-19.12.2008

KONULAR:                                                                                      SÜRE:

Zamanı ölçme                                                                                    2 Ders saati

Çarpanlar ve katlar                                                                            1 Ders saati

Bölünebilme kuralları                                                                       2 Ders saati

Asal sayılar                                                                                        1 Ders saati

Ortak katlar ve bölenler                                                                     2 Ders saati

Kesirleri karşılaştıralım                                                                     2 Ders saati

Kesirlerle tahmin                                                                               2 Ders saati

Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri                                            2 Ders saati

Kesirlerle çarpma işlemi                                                                    2 Ders saati

Kesirlerle bölme işlemi                                                                           2 Ders saati

  

 

4.ÜNİTE: Ondalık Kesirler

TARİH: 22.12.2008-23.01.2009

KONULAR:                                                                            SÜRE:

Ondalık kesirleri tanıyalım                                                             7 Ders saati

Ondalık kesirleri karşılaştırma ve sıralama                                    3 Ders saati

Ondalık kesirlerde yuvarlama                                                         2 Ders saati

Ondalık kesirlerde tahmin                                                              1 Ders saati

Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri                            2 Ders saati

Ondalık kesirlerle çarpma işlemi                                                    2 Ders saati

Ondalık kesirlerle bölme işlemi                                                      2 Ders saati

Uzunluk ölçme                                                                                2 Ders saati

Problem çözelim ve kuralım                                                           3 Ders saati

 

1.DÖNEMİN SONA ERMESİ VE YARIYIL TATİLİ

 

5.ÜNİTE: Geometriye Merhaba

TARİH: 09.02.2009-13.03.2009

KONULAR:                                                                                    SÜRE:

Nokta,doğru,düzlem,doğru parçası ve ışın                                      3 Ders saati

Doğruların durumları                                                                       3 Ders saati

Geometrik inşalar                                                                             2 Ders saati

Açılar                                                                                                2 Ders saati

Açı çiftleri                                                                                         4 Ders saati

Öteleme                                                                                            3 Ders saati

Süsleme                                                                                            2 Ders saati

6.ÜNİTE: Çokgenler ve Oran

TARİH: 16.03.2009-17.04.2009

KONULAR:                                                                                   SÜRE:

Çokgenler ve özellikleri                                                                    2 Ders saati

Kare ve dikdörtgen                                                                            2 Ders saati

Üçgen çeşitleri                                                                                   2 Ders saati

Oran ve orantı                                                                                     3 Ders saati

Eşlik,benzerlik ve örüntüler                                                               4 Ders saati

Çokgenlerin çevre uzunluğu                                                              3 Ders saati

Problem çözelim ve kuralım                                                              2 Ders saati

  

 

7.ÜNİTE: Cebir ve Alan

TARİH: 20.04.2009-15.05.2009

KONULAR:                                                                                  SÜRE:

Cebirsel ifadeler                                                                              3 Ders saati

Eşitliklerden denklemlere                                                               3 Ders saati

Denklemleri kuralım ve çözelim                                                    4 Ders saati

Düzlemsel bölgelerin alanını tahmin edelim                                  2 Ders saati

Alan ölçme birimleri ve kullanımı                                                 2 Ders saati

8.ÜNİTE: Prizmalar ve Ölçme

TARİH: 18.05.2009-12.06.2009

KONULAR:                                                                                    SÜRE:

Prizmaların temel elemanları                                                          2 Ders saati

Yapı çizimleri                                                                                  2 Ders saati

Dikdörtgenler prizması,kare prizma ve küpün hacmi                     3 Ders saati

Problem çözelim ve kuralım                                                           2 Ders saati

Hacim ve sıvı ölçme birimleri                                                         2 Ders saati

Dikdörtgenler prizması,kare prizma ve küpün yüzey alanı             2 Ders saati

Problem çözelim ve kuralım                                                            1 Ders saati

 

 

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI POYRAZDAMLARI İLKÖĞRETİM OKULU

7.SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

 

 

1.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                          SÜRE:

Aynı düzlemde bulunan üç doğrunun durumları                     2 Ders saati                                                  

Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar                        2 Ders saati                                                         

Çokgenlerin Özellikleri                                                           2 Ders saati

Çokgenlerin iç açılarının ölçüleri                                           1 Ders saati

Eşlik                                                                                        3 Ders saati

Dönüşüm geometrisi                                                               4 Ders saati

Benzerlik                                                                                3 Ders saati

Örüntü ve süslemeler                                                             6 Ders saati

2.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                             SÜRE:

Tam sayılarla işlemler                                                               3 Ders saati

Örüntüler ve ilişkiler                                                                3 Ders saati

Tam sayılarla ilgili problemler                                                 2 Ders saati

Rasyonel sayılar ve sayı doğrusunda gösterilmesi                    5 Ders saati                                                       

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri                      3 Ders saati

Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemleri                          3 Ders saati

Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler                                     3 Ders saati

Rasyonel sayılarla ilgili problemler                                          3 Ders saati

3.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                          SÜRE:

Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma                                       3 Ders saati                                                                              

İki cebirsel ifadeyi çarpma                                                          3 Ders saati

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler                           3 Ders saati                                                                 

Denklemleri problem çözmede kullanma                                   3 Ders saati

Doğru orantılı ve ters orantılı nicelikler                                     2 Ders saati                                                                    

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemler                                    2 Ders saati

Alışveriş ve ticarette kullanılan yüzde hesaplamaları                3 Ders saati                                                                           

Basit faiz hesaplamaları                                                              3 Ders saati

İki boyutlu kartezyen koordinat sistemi                                     3 Ders saati

Sayı örüntülerini modelleme                                                   3 Ders saati

Doğrusal denklemler                                                                  3 Ders saati

Doğrusal denklemlerin grafiği                                                    3 Ders saati

 

1.DÖNEMİN SONA ERMESİ VE YARIYIL TATİLİ

  

4.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                         SÜRE:

Dörtgenlerin özellikleri                                                            2 Ders saati

Dörtgensel bölgelerin alanları                                                 3 Ders saati

Dörtgensel bölgelerin alanları ile ilgili problemler                2 Ders saati

Kenar uzunluğu ile alan arasındaki ilişki                               2 Ders saati

Çevre uzunluğu ile alan arasındaki ilişki                               1 Ders saati

Çember ve özellikleri                                                              3 Ders saati

Çember ve dairede açılar                                                        3 Ders saati

Çember ve dairede yaylar                                                       2 Ders saati

Türk Bayrağı’nın çizimi                                                         1 Ders saati

5.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                          SÜRE:

Bir doğruya dikme çıkma ve dikme inşa etme                           3 Ders saati                                                                

Çember ve çember parçasının uzunluğu                                    3 Ders saati                                                                         

Daire ve daire dilimini alanı                                                       3 Ders saati

Geometrik cisimler ve özellikleri                                               3 Ders saati

Geometrik cisimlerin yüzey alanı                                              4 Ders saati                                                                        

Geometrik cisimlerin hacmi                                                      3 Ders saati

6.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                               SÜRE:

Sütun ve çizgi grafikleri                                                               2 Ders saati

Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri                                              3 Ders saati                                                                                 

Daire grafiği ve istatistiksel temsil biçimleri                               3 Ders saati                                                          

Tahmin ve grafik hatası                                                               2 Ders saati                                                                                      

Doğal sayıların faktöriyelleri                                                      2 Ders saati

Permütasyon                                                                                2 Ders saati

Olay çeşitleri                                                                               4 Ders saati

Olasılık çeşitleri                                                                           4 Ders saati

 

 

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMERDAMLARI İLKÖĞRETİM OKULU

8.SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

 

 

 

1.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                                SÜRE:

Örüntü ve fraktal                                                                              2 Ders saati

Yansıma, dönme ve öteleme hareketleri                                          2 Ders saati

Şekillerin ötelemeli yansımasını belirleme                                     1 Ders saati

İki topluluğu karşılaştıran sorular üretme ve veri toplama               2 Ders saati

Verilen örnekleme uygun araştırma sorusu belirleme                     2 Ders saati

Histogram oluşturma ve yorumlama                                               2 Ders saati

2.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                                  SÜRE:

Rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar arasındaki fark                             1 Ders saati

Tam sayının negatif kuvvetini belirleyip rasyonel sayı olarak yazma    2 Ders saati                    

Ondalık kesirler veya rasyonel sayıları üslü olarak yazma                     2 Ders saati

Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemleri                                               2 Ders saati

Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel olarak ifade etme      2 Ders saati

Deneysel olasılık, teorik olasılık, öznel olasılık                                      2 Ders saati

Bağımlı ve bağımsız olaylar                                                                   2 Ders saati

Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıkları                                     2 Ders saati

3.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                                SÜRE:

Tam kare doğal sayılar ve bu sayıların karekökleri arasındaki ilişki    2 Ders saati

Tam kare olmayan sayıların kareköklerini tahmin etme                       2 Ders saati

Kareköklü bir sayıyı a/b şeklinde gösterme                                          2 Ders saati

Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri                               2 Ders saati

Kareköklü sayılarda çarpma ve bölme işlemleri                                   2 Ders saati

Ondalık kesirlerin kareköklerini belirleme                                           2 Ders saati

Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümeleri                                 1 Ders saati

Standart sapma                                                                                      2 Ders saati

İstatistiksel temsil biçimleri ve merkezi eğilim ölçüleri kullanma       2 Ders saati

Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişki, eşitsizlik içeren problemler        2 Ders saati

Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmalar                               1 Ders saati

Üçgenin kenarları arasındaki ilişkiler                                                   1 Ders saati

Üçgenin kenarları ile açıları arasındaki ilişkiler                                   1 Ders saati

Üçgen inşa etme                                                                                    1 Ders saati

Üçgende kenarortay,kenar orta dikme,açıortay,yükseklik inşa etme    3 Ders saati

Pisagor bağıntısı                                                                                    3 Ders saati

Pisagor bağıntısını problemlere uygulama                                            2 Ders saati

  

 

4.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                              SÜRE:

Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişki                          3 Ders saati

Özdeşlik ve denklem arasındaki fark                                            2 Ders saati

Özdeşlikleri modellerle açıklama                                                3 Ders saati

Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırma                                        3 Ders saati

Rasyonel cebirsel ifadelerle işlemler                                           2 Ders saati

Bir bilinmeyenli rasyonel denklemler                                          3 Ders saati

Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözme       3 Ders saati

Kombinasyon                                                                               2 Ders saati

Permütasyon ve kombinasyon arasındaki fark                            2 Ders saati

 

1.DÖNEMİN SONA ERMESİ VE YARIYIL TATİLİ

 

5.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                                SÜRE:

Üçgenlerde eşlik şartları                                                               3 Ders saati

Üçgenlerde benzerlik şartları                                                       3 Ders saati

Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlere uygulama               3 Ders saati

Üçgen prizmayı inşa etme ve temel elemanlarını belirleme        2 Ders saati

Dik prizmaların yüzey alanları                                                    2 Ders saati

Dik prizmaların hacimleri                                                           3 Ders saati

6.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                           SÜRE:

Piramidi inşa etme ve temel elemanlarını belirleme                   2 Ders saati

Koninin temel elemanlarını belirleme ve inşa etme                   2 Ders saati

Kürenin temel elemanlarını belirleme ve inşa etme                   2 Ders saati

Dik piramidin yüzey alan bağıntısı                                            2 Ders saati

Dik dairesel koninin yüzey alan bağıntısı                                  2 Ders saati

Kürenin yüzey alan bağıntısı                                                      2 Ders saati

Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemler          1 Ders saati

Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını tahmin etme                  1 Ders saati

Dik piramidin hacim bağıntısı                                                   2 Ders saati

Dik dairesel koninin hacim bağıntısı                                        2 Ders saati

Kürenin hacim bağıntısı                                                            2 Ders saati

Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemler                1 Ders saati

Geometrik cisimlerin hacimlerini tahmin etme                        1 Ders saati

  

 

7.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                                SÜRE:

Küpün, prizmanın görünümünün perspektif çizimini yapma         2 Ders saati

Bir düzlem ile bir geometrik cismin  ara kesitini belirleme           2 Ders saati

Çok yüzlüleri sınıflandırma                                                            2 Ders saati

Çok yüzlülerin çizimlerini yapma                                                  1 Ders saati

Geometrik cisimlerin simetrilerini belirleme                                 2 Ders saati

Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemler              1 Ders saati

Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını tahmin etme                      1 Ders saati

Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemler                     1 Ders saati

8.ÜNİTE:

TARİH:

KONULAR:                                                                                SÜRE:

Doğrunun eğimini modellerle açıklama                                         2 Ders saati

Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişki                              2 Ders saati

Doğrusal denklem sistemlerini grafikler kullanarak çözme           2 Ders saati

Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler                              2 Ders saati

İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiği                             2 Ders saati

Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranları                         2 Ders saati

Trigonometrik oranları problemlerde uygulama                            2 Ders saati


Kaynak:Dersimix.com


Radyo Dinle

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol