Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Fotosentez Sonrasi

Güneş enerjisinin, fotosentezle kimyasal enerji şek­linde bağlanmasının somut kanıtı, bitkilerin bünyesin­de oluşan organik maddelerdir. Şurası gerçektir ki, bu maddeler, ya doğrudan doğruya veya çeşitli işlemler­den geçirilerek, gıda, giyecek ve yakıt olarak kullanı­lır duruma getirilmektedir. Üretilen ve dönüştürülen bu organik maddeler ile atık ve artık organik maddeler, kısa sürede yinelenebilir bazı enerjilere çevrilebildiği gibi, çok uzun sürede fosil yakıtlara da dönüşebilmek­tedir. Bunlardan da, teknik ve biyoteknik yöntemlerle diğer yakıtlar ya da yakıt dışı ürünler elde edilebilmek­tedir. Uygulamada, bu amaçlara dönük olarak geliş­tirilmiş olan çeşitli enerji teknolojilerinden yararlanılmak­tadır. 

Radyo Dinle

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol