Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Fizik Videolu Anlatimlar

 

 
Fizik
 
Eylemsizliğe kapılmayın. Bırakın skoool öğrenmenize ivme kazandırsın ve fizik konularını çalışmanın verdiği gücün keyfini çıkarın.

Fizik konuları özel bir çekiciliğe sahiptir. Tüm dünyayı gözlemler, bizlerin olayların nasıl gerçekleştiği anlamamıza yardımcı olur ve bu dersin içeriğini anlamanız için bir deha olmanız da gerekmez.

1. Seri Devreler
Seri devrelerin nasıl dizayn edildiğini ve kurulduğunu öğrenin.

Learn sim Seri Devreler
2. Paralel Devreler
Paralel devrelerin nasıl dizayn edildiğini ve kurulduğunu öğrenin.

Learn sim Paralel Devreler
3. Elektrik Akımı
Akımın, kapalı bir devre içerisinde elektriğin akışı olduğunu ve devrenin direnci ne kadar büyük olur ise akımında aynı seviyede küçüleceğini öğrenin.

Learn step Elektrik Akımı Learn sim Devreden geçen akımı ölçme
4. Manyetik Alan
Manyetik alanın, manyetik malzemelerin çevresinde oluşan ve manyetik malzemenin çevresindeki cisimler üzerinde manyetik kuvvet uygulayabilen uzaydaki bir bölge (hacim) olduğunu ve manyetik alan çizgilerinin yoğunluğunun manyetik kuvvet ile ilişkili olduğunu öğrenin.

Learn step Manyetik Alan    
5. Kuvvet
Kuvvetin ne olduğunu ve kuvvet ile ne yapılabileceğini öğrenin.

Learn step Kuvvet    
6. Kütle, Ağırlık ve Yer Çekimi Kuvveti
Bir nesnenin dünya üzerindeki ağırlığının, dünya ile cismin kütleleri arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklandığını ve ağırlığın bir kuvvet olduğunu; bu sebep ile de newton ile ölçüldüğünü öğrenin.

Learn step Kütle, Ağırlık ve Yer Çekimi Kuvveti    
7. Sürtünme
Sürtünme kuvvetinin, hava direnci de dahil olmak üzere, bir nesnenin hareketini nasıl etkilediğini öğrenin.

Learn step Sürtünme    
8. İki Kuvvetin Dengesi
Kuvvetler bir cismin üzerinde denge durumu oluşturuyorsa, o cismin hareketinde herhangi bir değişim olmadığının öğrenilmesi.

Learn step İki Kuvvetin Dengesi
9. Saat Yönünde ve Saatin Ters Yönünde Momentler
Momentin, saat yönünde veya saatin ters yönünde bir döndürücü kuvvet olduğunun öğrenilmesi.

Learn step Saat Yönünde ve Saatin Ters Yönünde Momentler
10. Devre Şemaları
Basit devrelerin nasıl çizileceğini ve devre elemanlarını göstermekte kullanılan sembollerin öğrenilmesi.

Learn step Devre Şemaları
11. Kuvvetin Döndürücü Etkisinin Hesaplanması
Kuvvetlerin döndürücü etkisinin, dönen sistemler üzerine uygulanışının anlaşılması.

Learn step Kuvvetin Döndürücü Etkisinin Hesaplanması
12. Gündüz ve Gece
Dünyanın hareketinin, gündüz ve gece olaylarının ayrıca Güneşin günlük hareketinin nasıl oluştuğunu öğrenmek.

Learn step Gündüz ve Gece
13. Yol – Zaman Grafikleri
Yol-zaman grafiğinin nasıl çizileceğini öğrenmek ve neyi ifade ettiğini anlamak.

Learn step Yol – Zaman Grafikleri
14. Fren Mesafesini Etkileyen Faktörler
Bir otomobilin fren mesafesinin, otomobilin hızına ve otomobili durdurmak için gerekli olan sürtünme kuvvetlerini etkileyen diğer faktörlere bağlı olduğunun anlaşılması.

Learn step Fren Mesafesini Etkileyen Faktörler
15. Sigortalar ve Devre Kesiciler
Sigortanın bir devreyi nasıl koruduğunun anlaşılması ve devre kesicilerin bazı kullanım yerlerinin öğrenilmesi.

Learn step Sigortalar ve Devre Kesiciler
16. Karar Verme Mesafesini Etkileyen Faktörler
Bir otomobilin duruş mesafesinin, sürücünün uyanıklığına ve otomobilin hızına bağlı olduğunun öğrenilmesi.

Learn step Karar Verme Mesafesini Etkileyen Faktörler
17. Çekim kuvveti
Dünyanın çekim kuvvetinin, Dünyanın merkezine doğru etki eden bir kuvvet olduğunun ve cisimler arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğünün, cisimlerin kütlesine ve aralarındaki uzaklığa bağlı olduğunun öğrenilmesi.

Learn step Çekim kuvveti Learn sim Çekim kuvveti
18. Yerçekimi ve Güneş Sistemi
Gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketlerinin kütle çekimi kuvvetleriyle ilişkisinin anlaşılması.

Learn step Yerçekimi ve Güneş Sistemi
19. Manyetizma ve Elektrik Akımı
Elektrik akımı taşıyan tellerin çevrelerinde dairesel bir manyetik alan oluşturduğunun ve bir sargıdan geçen akımın çubuk mıknatısınkine benzer manyetik alan çizgileri oluşturduğunun öğrenilmesi.

Learn step Manyetizma ve Elektrik Akımı
20. Hızın Ölçülmesi
Hareketli bir cismin hızının nasıl hesaplanacağını öğrenmek, hız, yol ve zaman arasındaki ilişkiyi kullanarak nasıl hesap yapılacağını anlamak.

Learn step Hızın Ölçülmesi Learn sim Hızın Ölçülmesi
21. Manyetik Alanın Çizilmesi
Çizim pusulası kullanılarak, bir çubuk mıknatıs etrafındaki manyetik alanın nasıl çizileceğinin öğrenilmesi.

Learn step Manyetik Alanın Çizilmesi
22. Dönüş eksenleri ve Kuvvet kolları
Kuvvetlerin, cisimlerin bir dönme noktası etrafında dönmesine neden olabileceğini ve bir kaldıracın döndürme etkisinin kuvvete ve kuvvetin dönme noktasından uzaklığına bağlı olduğunun öğrenilmesi.

Learn step Dönüş eksenleri ve Kuvvet kolları Learn sim Dönüş eksenleri ve Kuvvet kolları
23. Kırılma
Işığın kırılmasının ve bazı kırılma örneklerinin öğrenilmesi.

Learn step Kırılma
24. Mevsimler ve Günlerin Uzunluğu
Dünyanın hareketinin ve ekseninin yatık olmasının mevsimleri nasıl oluşturduğunun öğrenilmesi.

Learn step Mevsimler ve Günlerin Uzunluğu
25. Seri ve Paralel Devreler
Seri ve paralel elektrik devrelerinin kurulmasının öğrenilmesi ve aralarındaki farkların anlaşılması.

Learn step Seri ve Paralel Devreler
26. Duruş Mesafesi
Bir otomobilin toplam duruş mesafesinin nasıl hesaplanacağının öğrenilmesi.

Learn step Duruş Mesafesi Learn sim Duruş Mesafesi
27. Uydular
Ayın Dünyanın doğal bir uydusu olduğunun ve uyduların nasıl Dünya etrafında yörüngede kaldıklarının öğrenilmesi.

Learn step Uydular
28. Malzemelerin Esnekliği
Bir malzemenin esneklik sınırı dahilindeki uzamasının, malzemenin üzerine uygulanan kuvvet ile doğru orantılı olduğunun öğrenilmesi.

Learn step Malzemelerin Esnekliği
29. Dengelenmemiş Kuvvetler
Dengelenmemiş kuvvetlerin cisimlerin hızını veya hareket yönünü değiştirdiğinin ve dengelenmiş kuvvetlerin bir cismin hareketinde değişikliğe neden olmadığının öğrenilmesi.

Learn step Dengelenmemiş Kuvvetler
30. Sürtünme
Sürtünme kuvvetlerinin ve faydalarının öğrenilmesi.

Learn step Sürtünme
31. Uyduların Kullanım Yerleri
Yapay uyduların bazı kullanım yerlerinin öğrenilmesi.

Learn step Uyduların Kullanım Yerleri
32. Mıknatıslar
Mıknatısların manyetik malzemeleri çektiğinin, mıknatıslarda aynı kutupların birbirini ittiğinin ve farklı kutupların birbirini çektiğinin öğrenilmesi.

Learn step Mıknatıslar Learn sim Mıknatıslar
33. Yılın Uzunluğu
Gezegenler için bir yılın, Güneş etrafında dönme süreleri olduğunun ve Dünyada bir yılın 365.25 gün olduğunun öğrenilmesi. Güneşten daha uzak olan gezegenlerde bir yılın neden daha uzun olduğunun anlaşılması.

Learn step Yılın Uzunluğu
34. Potansiyel Farkı Ölçme
Voltmetre kullanarak devredeki potansiyel farkı ölçmek.

Learn sim Potansiyel Farkı Ölçme


Kaynak:Matematikcimm.tr.gg


Radyo Dinle

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol