Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Yonetmelikler

...Yönetmelikler...

 

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

Bakanlıklara Bağlı ve Bakanlıklarla İlgili Kurumlarda Öğrencilerin Yapacakları Staj Çalışmalarını Düzenleme Yönetmeliği

Başöğretmenlik Yönetmeliği

Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmelik

Devlet Binaları İşletme Bakım Onarım Yönetmeliği

Devlet Lojmanları Yapım ve İşletme Yönetmeliği

Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği

Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği

Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticilerine Yüksek Öğretim Kurumlarınca Yaptırılacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği

Endüstri Pratik Sanat Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gençlik ve Spor Klüpleri Yönetmeliği

Göçmen Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik

Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakım Evleri Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği

Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Açýk İlköğretim Okulu Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiitirilmelerine İlişkin Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İzcilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Değerlendirme

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

Öğrenci Yurtları ile Benzeri Kurumların Açılması, İşletilmesi, Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Öğretmen Evleri Lokaller ve Eğitim Merkezleri Sosyal Tesisleri Yönetmeliği

Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okullarda Çıkarılacak Dergi, Gazete ve Yıllıklar Hakkında Yönetmelik

Okulların Merasim Geçiş Yönetmeliği

Resmi veya Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane, İçkili Yer ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik

Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

İlköğretim, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği

İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

 


Radyo Dinle

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=