Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Kimya Video Anlatimlari


 
Kimya
 
Eminiz skoool ile çok özel bir kimya öğrenimine sahip olacaksınız.

Kimya; maddelerin neden yapıldığı, birbirleri ile nasıl bir etkileşim içerisinde oldukları, bir araya geldiklerinde nasıl değiştikleri ile ilgili bilgiler verir. skoool ile etkileşim içerisine girin ve kimya bilgilerinizi gözden geçirin.

1. Katı, Sıvı ve Gazların Özellikleri
Maddenin üç halinin özelliklerini öğrenin.

Learn step Katı, Sıvı ve Gazların Özellikleri
2. Hal Değişimi
Bir malzeme durum değiştirdiğinde nelerin gerçekleştiğini öğrenin.

Learn sim Hal Değişimi
3. Erime ve Kaynama Noktası
Bir malzeme hal değiştirirken oluşan enerji değişimlerini ve parçacık hareketleri seviyesinde nelerin gerçekleştiğini öğrenin.

Learn step Erime ve Kaynama Noktası
4. Metaller
Elementlerin fiziksel özellikleri açısından ne kadar büyük farklılıklara sahip olduklarını ve bu özeliklerin belirleyici olarak kullanılması ile metallerin nasıl ayırt edildiğini öğrenin.

Learn step Metaller
5. Ametaller
Elementlerin fiziksel özelliklerinin incelenerek ametallerin nasıl ayırt edildiğini öğrenin.

Learn step Ametaller
6. Elementlerin Kullanımı
Elementlerin sahip oldukları fiziksel ve kimyasal özelliklerin elementlerin kullanımında nasıl bir belirleyici rol oynadığını öğrenin.

Learn step Elementlerin Kullanımı
7. Metallerin Asitle Reaksiyonu
Metallerin asit ile reaksiyonu neticesinde tuz ve hidrojen oluştuğunu ve hidrojen gazlarının nasıl test edildiğini öğrenin.

Learn sim Metallerin Asitle Reaksiyonu
8. Asit Baz Tepkimeleri
Çeşitli bazların asitler ile nasıl tepkimeye girdiklerini anlamak ve tepkimelerin denklemlerini yazmak. Karbondioksit gazının nasıl test edileceğini öğrenmek.

Learn step Asit Baz Tepkimeleri
9. Asitler -Bazlar
Çözeltilerin asidik, bazik veya nötr olarak sınıflandırılmasında indikatörlerin nasıl kullanılacağını öğrenmek.

Learn step Asitler -Bazlar
10. Yer Değiştirme Tepkimeleri
Neden daha aktif metallerin, daha az aktif olanları bileşiklerinden ayırdığını anlamak.

Learn step Yer Değiştirme Tepkimeleri Learn sim Yer Değiştirme Tepkimeleri
11. Günlük Hayattaki Nötralleşme Tepkimeleri
Günlük hayattaki nötralleşme tepkimelerini öğrenmek.

Learn step Günlük Hayattaki Nötralleşme Tepkimeleri
12. pH Skalası
pH’ın bir asit veya bazın gücünün ölçüsü olduğunu ve indikatör çözeltisinin renklerinin nasıl yorumlanacağını öğrenmek.

Learn step pH Skalası
13. Metallerin Asitlerle Tepkimesi
Metaller ile asitler tepkimeye girdiğinde tuz ve hidrojen oluştuğunu öğrenmek ve hidrojen gazının nasıl test edileceğini bulmak.

Learn step Metallerin Asitlerle Tepkimesi
14. Metallerin Aktiflik Sıralaması
Metallerin oksijen, su ve asitler ile tepkimeleri dikkate alınarak aktiflik sıralamasının nasıl belirlenebileceğini anlamak ve aktiflik sıralamasının diğer tepkimeler için tahmin yürütmekte nasıl kullanılacağını öğrenmek.

Learn step Metallerin Aktiflik Sıralaması Learn sim Metallerin aktiflik sıralaması
15. Asit Baz Kullanılarak Tuz Elde Edilmesi
Bir asit ve bir baz kullanarak nasıl saf tuz hazırlanacağını öğrenmek.

Learn step Asit Baz Kullanılarak Tuz Elde Edilmesi
16. Suda Çözünmeyen Bazların Asitlerle Tepkimesi
Çözünmeyen bir bazdan nasıl saf tuz örneği hazırlanacağını öğrenmek.

Learn step Suda Çözünmeyen Bazların Asitlerle Tepkimesi
17. Maddenin Halleri ve Tanecikli Yapı
Tanecik Teorisinin katı, sıvı ve gazların özelliklerini açıklamada nasıl kullanaılacağını öğrenmek.

Learn step Maddenin Halleri ve Tanecikli Yapı
18. Tuzun Kullanım Alanları
Çeşitli tuzların bazı kullanımlarını öğrenmek.

Learn step Tuzun Kullanım Alanları
19. Hal Değişikliği - Su
Bir madde hal değiştirdiğinde ne olduğunu anlamak.

Learn step Hal Değişikliği - Su
20. Metallerin Oksijen ve Su ile Tepkimesi
Farklı metallerin, su ve oksijenle nasıl tepkime verdiklerini, bu tepkimelerin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin nasıl isimlendirildiklerini öğrenmek ve tepkimenin denklemini yazmak.

Learn sim Metallerin Oksijen ve Su ile Tepkimesi
21. Bağlar ve Yapılar
Elementlerin kimyasal bağlar sayesinde bileşikleri oluşturduğunu ve bu bileşiklerin kimyasal bağlarla birbirine bağlanmış farklı elementlerden meydana geldiğini öğrenmek.

Learn sim Bağlar ve YapılarKaynak:Matematikcimm.tr.gg

Radyo Dinle

tv

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol