Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Fotosentez Nasil Donusur

Fotosentez yoluyla, güneş enerjisi, kimyasal ener­jiye dönüştürülerek depo edilmektedir. Daha sonraki uygulamalarda, depo edilen bu enerjiden yararlanıl­maktadır. Eskiden sanıldığı gibi, fotosentezde, birinci dere­cede önemli olan karbondioksidin asimilasyonu (özüm­lenmesi) değildir. Önemli olan, güneş enerjisinin, su moleküllerinin parçalanması için kullanılmasıdır. Suyun parçalanması, yani fotoliz, fotosentez ola­yının ilk basamağıdır. Burada, su, güneş enerjisi yar­dımıyla parçalanmakta; oksijen havaya karışmakta; hidrojen ise NADP'ye bağlanmaktadır.
Unutulmasın ki, güneş ışınları etkisiyle suyun doğ­rudan doğruya hidrojen ve oksijene ayrılması, çevreyi kirletmeden, yüksek değerli enerji taşıyıcılarını oluş­turan ideal bir yöntemdir. Ne var ki, insanlık, bugüne kadar bu yöntemin sırrına erişememiştir. Bu nedenle de, yeşil bitkilerdeki mekanizmayı uygulamaya uyar­lama şansını henüz elde edememiştir.

Radyo Dinle

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol