Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Ders Alinacak Sozler 4

Ders Alinacak Sozler-4 

İŞ

--------------------------------------------------------------------------------

Büyük işlerde herkese yaranmak zordur. (Solon) 
İşçinin teri kurumaan ücretini veriniz ve kendisine işte iken ücretini bildiriniz. (Hadis-i Şerif) 
Bir metre iş yapmayı bir kilometre söz vermeye değiştirmem. (James Howel) 
İşi, sonu taçlandırır. (Lesage)

--------------------------------------------------------------------------------
İNSAN

--------------------------------------------------------------------------------

İnsanları oldukları gibi kabul etmeli. (Plautus) 
Her insan meyvesi ile tanınır. (Martine Luther) 
İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşı iyilik yapandır. (Hz.Ali r.a.) 
Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki, çoğu herkes gibi insandır. (Montaigne) 
Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. (Hölderlin) 
Bir insan, söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır. (Albert Camus) 
Olgun insan, güzel sözler söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir. (Confucius) 
Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz. (La Bruyere) 
Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım. Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş. (Napoleon) 
Hiç bir insan raslamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın. (Alfred de Vigny) 
İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir, ağzı açılınca söner. (Kaşgarlı Mahmut) 
Kendinden çok kişinin korktuğu kimse, çok kişiden korkmalıdır. (Publilius Cyrus) 
İnsan, "Ne ise o olmayı" rededen tek mahluktur. (Albert Camus)
Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi, konuları hep ot ve yem olurdu. Mideleri için yaşayan insanlar da onlardan farksızdır. (Epictetos)

--------------------------------------------------------------------------------
İLİM

--------------------------------------------------------------------------------

Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. (Hadis-i Şerif) 
Çin'de de olsa ilim arayın. (Hadis-i Şerif) 
Faydasız ilimden Allah'a sığınırız. (Hadis-i Şerif) 
Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. (Hz.Ali r.a.) 
İlim ilim bilmektir, ilim, kendin bilmektir. (Yunus Emre) 
İlim öyle bir şeydir ki, sen ona tam gücünü  vermedikçe o sana yarısını bile vermez. (Ebu Yusuf) 
İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini  sanır. (Rousseau) 
İlim servetten daha kıymetlidir. Çünkü, serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur. (Hz.Ali r.a.) 
İlim, bölüşüldükçe artan hazinedir. (Bhartrihari) 
Bilmeyene yazıklar olsun,bilipde yapmayana yetmiş defa yazık olsun. (Ebu'd Derda) 
Bilgi  sakalla ölçülmez. (Molierre) 
Bütün bildiğim şey birşey bilmediğimdir. (Socrates) 
Birşeyi  gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. (Socrates)

--------------------------------------------------------------------------------
İHTİLAL

--------------------------------------------------------------------------------

İhtilal kendi çocuklarını yer. (G.Büchner) 
İhtilaller, iki üç kuşak öncekilerin çözümleyemedikleri konular yüzünden çıkar. (S.D.Maraiaga) 
Her ihtilal, ilk önce bir insanın zihninde düşünce olarak doğar. (Emerson) 
Baskı, ihtilalin tohumudur. (Daniel Webster) 
Fakirlik, ihtilalin ve suçların anasıdır. (Aristoteles)
Deniz fırtınalarında olduğu gibi, ihtilallerde sağlam değerler dibe giderken, dalgalar hafif şeyleri su yüzüne çıkarır. (Balzac)


İFTİRA

--------------------------------------------------------------------------------

Maksat iftira atmak olduktan sonra, söylenecek sözmü bulunmaz, fazilet bile iftiranın ekmeğine yağ sürer. (Lesage)
İnsan genellikle başkasına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şehabeddin) 
İnsan iftirayı ancak önem vermemekle yenebilir. İftira edileni değil, edeni kirletir. (The Circle) 
Bir iftira başka iftiralar doğurur ve yerleştiği yerde ebediyen kalır. (Shakespeare) 
İftira, kılıçtan daha zalim silahtır, çünkü iftiranın açtığı yaralar hiç kapanmaz. (Henry Fielding)

--------------------------------------------------------------------------------
İDARE

--------------------------------------------------------------------------------

Dünyayı idare edenler, dirilerden çok ölülerdir. (James Howel) 
Kendi kendimizi idare etmeyi öğreten yönetim, en iyi yönetimdir. (Goethe) 
Hoşlanmadığı bir kimseden kurtuluncaya kadar, güzel geçinemeyen akıllı sayılmaz. (M.b.Hanefiyye) 
Toplulukları idare edenler adaletten ayrılıp zulüm ve haksızlık yaptıkları zaman, Allah o ülkede bereketini azaltır.
Herşeyde bir noksanlık ve darlık baş gösterir. (Vehb bin Münebbih) 
Kendi kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın. (Russy) 
İnsanları, şiddetten çok güzel sözle idare etmenin daha iyi olduğunu hep hatırda tutmalıyız. (H.Şerif) 
Kıyamet günü Allah katında insanların en kötüsü, fenalığından korkularak kendisine hürmet edilen kimsedir. (Hadis-i Şerif)
Tevrat'ta şöyle yazılıdır: "Allah buyuru ki; hükümdarların kalbleri benim elimdedir. Hangi kavim bana itaat ederse      hükümdarları onlara rahmet vesilesi yaparım. Hangi kavimde bana asi olursa, hükümdarları onların üzerşne bela olarak      gönderirim. Siz kendinizi hükümdarlara sövmekle meşgul etmeyiniz. Bana tevbe ve istiğfar ediniz ki onları size iyilikle      müteveccih kılayım." (Malik bin Dinar) 
 

--------------------------------------------------------------------------------
KADER

--------------------------------------------------------------------------------

İnsanlar kendi çılgın ihtiraslarının neticelerini kadere yüklerler. (Walter Scott) 
Kadere iman eden, kederden emin olur. (Hadis-i Şerif) 
Bizim ölçümüz maziye kader, istikbale irade açısından bakmaktır. (Fethullah Gülen)

--------------------------------------------------------------------------------
KADIN

--------------------------------------------------------------------------------

Kadınlar güller gibidir, bir defa açıldılar mı, yaprakları hemen dökülmeye başlar. (Shakespeare) 
Kadınlar, erkeklerle eşit olmak için uğraşırlar, bunu sağladılar mı, o andan sonra erkeğe üstün olurlar. (Cato) 
Kadın, saçı uzun, aklı kısa bir varlıktır. (Schopenhauer) 
Kadın deniz gibidir, hiç güvenmek olmaz. (Tevfik Fikret) 
Kadın, erkeği kılıçsız zapteder ve ipsiz bağlar. (Tos) 
Havayı geldiği, rüzgarı estiği, kadını olduğu gibi kabul edin. (Alfred de Musset) 
Kadınlar kadar intikam almaktan zevk duyan canlı yoktur. (Juvenal) 
Kadınlar istediler mi "sahiden" hasta olurlar, hatta kibirleri uğruna ölürler bile. (Andre Maurois) 
Kadınların en yanıldıkları nokta, erkeklere benzemek istemeleridir. (De Maistre) 
Eş alacağın kadını yalnız gözünle seçme. Gözünden çok kuılağınla seç. (Thomas Fuller)
Kadınların, erkekleri mesut etmek için bir tek usulleri vardır; halbuki bedbaht etmenin otuzbin türlü yolu vardır. (H. Heine)

--------------------------------------------------------------------------------
KALB

--------------------------------------------------------------------------------

 Kalb, kırda atılmış bir kuş kanadı gibidir. Rüzgar nasıl bu kanadı alt üst çevirirse kalb de böyledir. (Hadis-i Şerif) 
Bir insanı avucunuza almanın en güzel şekli, kalbini  kazanmaktır. (La Cordaire) 
Hiçbir kalb zorla elde edilmez. (Moliere) 
Müminin kalbi Allah Teâlâ'nın iki  kudret parmakları arasındadır. (Hadis-i Şerif) 
Karnı açlardan çok, kalbleri açlara acırım. (Cenap Şehabettin)

--------------------------------------------------------------------------------


Radyo Dinle

tv

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol