Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Present Simple Tense

PRESENT SIMPLE TENSE


(GENİŞ ZAMAN)  Günlük davranışlarımızı veya evvelden beri sürekli olarak yaptığımız, yapmayı alışkanlık haline getirdiğimiz davranışları ifade etmek için kullandığımız bir tense (zamana)Present Simple Tense denir. Türkçe’de “ Geniş Zaman” anlamındadır. “giderim, gelirim, yaparım, vb" şeklinde tercüme edilir.Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman), genelde olan olay ve durumları vurgulamak için kullanılır, örneğin dünyanın kendi etrafında dönmesi, suyun 100 derecede kaynaması gibi. Bunlar hep olan ve hiç değişmeyen genel kurallardır ve geniş zamanla ifade edilirler. Bir başka deyişle, geçmişte olan, şuan da olmaya devam eden ve gelecekte de olacak olan şeyleri anlatmak için kullanılır.

Olumlu Cümle Yapısı:

Simple Present Tense’de olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. Eğer kullanacağımız özne (I, you, we, they)'den birisi ise bunlardan sonra fiilin birinci hali aynen kullanılır.
 
I / you / we / they + V1 + Object

I play football everyday.  Ben hergün futbol oynarım. (Olayın sürekli yapıldığı belirtilmiştir)

They go on a picnic every weekend. Onlar her hafta sonu pikiniğe gider. ( Olay  daimi olarak yapılmaya devam etmektedir)
Mr and Mrs Shaw live in Bristol. (Bay ve bayan Shaw, Bristol’da yaşıyor.) Değişmeyen bir olaydır , süreklilik söz konusudur.

– Geniş zamanda kullanılan zaman belirteçleri: Always (daima, her zaman), never (asla, hiçbir zaman), often (sık sık), usually (genellikle), rarely (nadiren)Olumsuz Cümle Yapısı:

   Simple Present Tense’de olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. Fakat bir cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiile ihtiyacımız vardır. Çünkü bir cümleyi olumsuz yapmak için o cümlenin yardımcı fiiline olumsuzluk eki olan “not” eklenir. Bundan dolayı eğer kullanacağımız özne (I, you, we, they)'den birisi ise bunlardan sonra “don't,do not"yardımcı fiili kullanılır ve cümle olumsuz yapılır. Fiilin yine birinci hali kullanılır.

I / you / we / they + do not (don’t) + V1 + Object

I don’t play football everyday. Ben hergün futbol oynamam.

They don’t go on a picnic every weekend. Onlar her hafta sonu pikniğe gitmez.

Soru Cümle Yapısı:

   Bir cümleyi soru yapmak için yine yardımcı fiile ihtiyacımız olduğundan bu yapıda da yardımcı fiil olan “do” yu kullanacağız. Bir cümleyi soru yapmak için yardımcı fiil özneden önce kullanılır. Simple present tense’de de “do” yardımcı fiilini özneden önce kullanacağız. Ve yine fiilin birinci hali kullanılır.

Do + I / you / we / they + V1 + Object

Do you play football everyday? Sen futbol oynarmısın?

Do they go on a picnic every weekend? Onlar hafta sonları pikniğe giderlermi?

  Buraya kadar kullandığımız öznelere dikkat ederseniz hiç 3. tekil şahıs kullanmadık. Ama eğer kullanacağımız özne 3. tekil şahıs ya da he, she, it'den birisi ise bunlardan sonra fiilin sonuna (-s) eklenir. Fiillere (-s) ekleme kuralları isimlere (-s) ekleme kuralları ile aynıdır ve hatırlamak için bu sayfanın sonundaki kısa tekrarına bakabilirsiniz.
Eğer cümlemiz olumluysa ve özne olarak “he”, “she” ya da “it” ten biri kullanılıyorsa fiil “s” , “es” veya “ies” eklerinden birini alır. Diğer öznelerde fiile ek getirilmez. Peki “he”, “she” veya “it” öznelerinden biri kullanılırken fiile “s” , “es” veya “ies” eklerinden hangisini getireceğimizi nereden bileceğiz?

*Eğer fiil “y” ile bitiyorsa, fiildeki “y” düşer ve “ies” alır:
fly – flies try – tries study – studies gibi.

* Eğer fiil “s , sh , ch , x” gibi harflerle bitiyorsa, fiil “es” eki alır:
watch – watches fix - fixes finish – finishes gibi.

* Bu iki kural dışındaki fiillere sadece “s” harfi gelir.

Not: Sahip olmak anlamına gelen have fiili yukarıdaki ek getirme kurallarının dışında kalır. He, she ve it özneleriyle kullanıldığında has haline dönüşür.

I have nothing. (Hiçbir şeyim yok.)
She has nothing. (Hiçbir şeyi yok.)


SIMPLE PRESENT TENSE'in KULLANIĞI DURUMLAR:


a. Tekrarlayageldiğimiz eylemleri veya alışkanlıkları ifade etmek için kullanılır.

I get up at 7 o’clock every morning.

My father usually watches the news in the evenings.

b. Sürekli (uzun süre için geçerli) durumları bildiren ifadelerde kullanılır.


He lives Denizli.

People speak English and French in Canada.

c. Her zaman geçerli genel veya doğal bir gerçeğin ifadesi için kullanılır.

Water boils at about 100 degrees.

d. Present Simple Tense a ayrıca sabit bir programa veya bir tarifeye bağlı gelecekteki olayları ifade etmek için de kullanılır.

The next train leaves at 7.00.

The film starts at 9:30tonight.

e. Spor müsabakası anlatımlarında, hikâyelemelerde de kullanılabilir.


İlhan shoots and goal!.. Turkey wins the match!

The little prince gets on his horse and rides away.But the evil king follows him…


f. Gündelik dilde bir şey yapmayı tarif ederken de kullanılabilir.

First, you put some oil. Then you break the eggs…


ÖNEMLİ NOT:

1. Always, usualy, generaly, often, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, never;every day, every morning, ever year, every…; in the evenings, on Mondays, at the weekend…vb. gibi sıklık bildiren kelimelerle present simple yaygın kullanılır.

He often goes swimming.

We usually have a barbuce in the evenings.

2. Who, what veya which özne durumunda olduğu zaman do/does kullanılmaz.

Who lives in this house?

3. (to) be fiilinin present simple şekli am, is, are’ dır.

He is a doctor.

I am from Denizli.

4.Vurgulama amacıyla do/ does yardımcı fiili olumlu ifadelerde de kullanılabilir.

He does read strange stores.

I do want a help, please.

5. Like, know, want gibi bir durum ifade eden fiillerle şimdiki bir durum için present simple kullanırız.

I don’t like this tea.

Radyo Dinle

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol