Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Ders Alinacak Sozler 5

Ders Alinacak Sozler-5 

KARDEŞLİK

--------------------------------------------------------------------------------

Din kardeşinin ayıbını örten kimsenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurunu örter. (Hadis-i Şerif) 
Kardeşinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiğinden sözden dönme (Hadis-i Şerif) 
Allah için sevişen iki kardeş buluştukları zaman, biri diğerini  yıkayan iki el gibidir. Ne zaman iki mümin bir araya gelirse,Allah Teala, birini  diğerinden faydalandırır. (Hadis-i Şerif) 
Müslüman müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez. (Hadis-i Şerif))

--------------------------------------------------------------------------------
KAREKTER

--------------------------------------------------------------------------------

Her insanın üç türlü karekteri vardır: Belli ettiği, sahip olduğu ve sahip olduğunu sandığı. (Karr) 
Zayıf karekter, bir günah değildir ama, insanı günaha götürür. (Brigitte) 
Güzel bir düşünceyle güçlü  bir karekter birleşince, harikalar ortaya çıkar. (Goethe) 
İnsanın karekteri en çok nelere güldüğünde belli olur. (Goethe) 
Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir. (Pythagore) 
Köpek, kucağınıza sıçrarsa sizi sevdiği içindir. Kedi, aynı şeyi yaparsa kucağınız sıcak olduğu içindir. (Alfred Nort Whilehead)

--------------------------------------------------------------------------------
KENDİNİ BİLMEK

--------------------------------------------------------------------------------

Dünyayı kim biliyor? Kendini bilen. (Novalis) 
Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene, kimse yardım etmez. (Pastalozzi) 
İnsana, "Kendini bil", demek, yalnız gururunu kırmak değil, değerini de bildirmektir. (Çiçero) 
Kendi kendinin hakimi olmayan bir kimse hür değildir. (A.Calaudius) 
Köleliğin en kötüsü, kendi  nefsine köle olmaktır. (La Fontaine) 
Başkasını düzeltmeniz için önce kendinizi düzeltiniz. (Hz. Ömer r.a.)

--------------------------------------------------------------------------------
KISKANÇLIK

--------------------------------------------------------------------------------

Kıskançlık, bir güvenin kumaşı yemesi gibi, insanı yer bitirir. (Chraysostorm) 
Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur. (Tolstoy) 
Başkalrının iyi haline bakıp üzülme, senin haline de bakıp kıskanan çok kişi vardır. (Russy Rubutin) 
Kıskançlık ruhun hastalığıdır. (John Dryden) 
Kıskançlık, duyguların en korkuncu olduğu kadar, en aldatıcısıdır da. (Oursler) 
Pek  az kişi, iyi talihli bir dostun başarılarını kıskançlık duymadan kutlayabilir. (Aeschylus)

--------------------------------------------------------------------------------
KİN

--------------------------------------------------------------------------------

Mümin kinci olmaz. (Hadis-i Şerif) 
Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratamaz. (Nietzsche) 
Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz kimseden daha çok küçülürüz. (La Rochefoucauld) 
Kindarlık ve sertli, şeytanı dışa kovmaz, içeri atar. (Aleksis Kivi)

--------------------------------------------------------------------------------
KİTAP

--------------------------------------------------------------------------------

Kitap olmayan kitaplar da vardır. (Lamb) 
Kitaplar da dost gibi az, fakat iyi seçilmiş olmalıdır. (Joineriana) 
İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır. (Bernaredin de Saint) 
Yabani milletler dışında her ülke, kitaplar tarafından yöneltilir. (Voltaire) 
Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu acıdır. (Ovidius) 
Kitaplık kurmak, ibadethane yapmak kadar kutsaldır. (Victor Hugo) 
Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık okuyunuz. (Samuel Johnson)

--------------------------------------------------------------------------------
KOMŞU

--------------------------------------------------------------------------------

Evden önce komşu. (Hadis-i Şerif) 
Komşunu sev ama, aradaki duvarı kaldırma. (George Herbert) 
Hayatta komşunun haber almasından korkacağın hiçbir şeyi yapma. (Epikuros) 
Cebrail, komşu için öyle şeyler söylediki, komşuyu komşuya varis olunacak sandım. (Hadis-i Şerif) 
İyilikleri gizleyip, kötülükleri teşhir eden kötü komşudan Allah'a sığınırım. (Hadis- i Şerif)

--------------------------------------------------------------------------------
KONUŞMAK

--------------------------------------------------------------------------------

Çok konuşmayın, herkesin gözünden düşersiniz. (Hz. Ali r.a.) 
Konuşmak yaradılıştan, susmak akıldan gelir. (Chi Lehmann) 
Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var? Çok dinliyelim de az konuşalım diye. (Diyojen) 
Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sıksık pişman olunur. (Confucius) 
Çok konuşmak, insanın gözden düşmesi için en kısa ve en emin yoldur. (La bruyere) 
İnsanın cümlelerine hakim olabilmesi için, konusuna hakim olması gerekir. (Lioyda George) 
Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır. (Eflatun) 
Konuşmaların en önemlisi, kendi kedimizle konuşmamızdır, ama bunu nedense ihmal ederiz. (Oxemstiern) 
Çok bilmeli, az konuşmalı, her soruya cevap vermemelidir. (Martine Luther) 
İnsan dilini tutup konuşmadıkça, ayıbıda gizli kalır. (Sadi)

--------------------------------------------------------------------------------
KORKU

--------------------------------------------------------------------------------

Korkacağımız tek şey, korkunun kendisidir. (Goethe) 
Korku içinde yaşayan asla hür değildir. (Horatius) 
Başkalarını  korkutanın, kendisi de hep bir korku içinde yaşar. (A.Claudius) 
Korkak insanlar, başaklı  buğday sapını bile yılan sanır. (G.Gardony) 
Korkak, tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar. (Goethe) 
Korku, yalan doğurur. (Dostoyevski) 
Çok defa korku, yalan söylemesini öğretir. (Alfred de Vigny) 
Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı olmaz. (Eflatun)

--------------------------------------------------------------------------------
KÖTÜLÜK

--------------------------------------------------------------------------------

İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse,  sanki candan bir dost olur.  (Fussilet Suresi 34) 
Sizden biriniz bir kötülüğü  gördüğü zaman, onu eli ile değiştirsin, gücü yetmezse dili ile değiştirsin. Buna da gücüyetmezse kalbi ile buğzetsin. Bu imanın en zayıfıdır. (Hadis-i Şerif)
Şayet iyilik etmeye gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme. Kötülük etmemek de, nefsin için verilmiş  bir sadakadır. (Hadis-i Şerif) 
Hiç kimse, kendi isteğiyle kötü değildir. (Socrates) 
Kötü kimselerle arkadaşlık etme, sonrahaberin olmadan senin huyun, onların huyundan kötülük çalar. (Eflatun) 
Bir kötülüğü beğenen, onu işleyenden daha kötüdür. (Şemseddin Sami) 
Kötülüğe kolayca girilir, ama güç çıkılır. (Madame de Maintenon) 
Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır. (Cenap şehabettin)

--------------------------------------------------------------------------------
KUSUR

--------------------------------------------------------------------------------

Kusurların en büyüğü, insanların tüm kusurlarından habersiz olmasıdır. (Thomas Caryle) 
Biz başkalarının kusurlarını görmek hususunda kartallara ve kendi hatalarımızı görmemek bakımından da köstebeklere benzeriz. (François de Sales) 
Kamburunu, dostunun höş  görmesini isteyen, dostunun sivilcelerini affetmelidir. (Horatius) 
Kusuru kendisine söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır. (Sadi) 
Bizi, ahlaksız insanların kusurlarından daha çok, iyi birinin kusurları hayrete düşürür. (Fielding) 
Müslümanın kusurunu gizleyenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurlarını örter. (Hadis-i Şerif) 
Başkalarının kusurlarını aramakla vakit geçirmek, kendi  noksanlarımızla asla meşgul olmadığımıza delalet eder. Sales) 
Başkalarının kusuru gönümüz önündedir. Kendimizinkelere ise, sırtımızı çeviririz. (Seneca)

--------------------------------------------------------------------------------
KUVVET

--------------------------------------------------------------------------------

Dünyayı idare eden, düşünceler değil kuvvettir, ancak kuvveti kullanan düşüncelerdir. (Pascal) 
Kuvvet, akıl ve düşünce yardımıyla zafere ulaşır. (Tromp) 
Kuvvet hakkı doğurmaz, ancak meşru kuvvte itaat mecburiyeti vardır. (Rousseau) 
Kuvvet ve zulüm, baş eğdirebilir, fakat gönülleri fethedemez. (C.S.Ongun) 
Düşmanını kuvvetle yenen, ancak yarı yarıya yenmiştir. (John Milton) 
Kim kuvvetine aldnarak zayıfları hor görürse, onun kuvveti başına bela olur. (Beydeba) 
 

--------------------------------------------------------------------------------
MUTLULUK

--------------------------------------------------------------------------------

Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır. (Curtis) 
Saadet bizim dilediğimizle, Allah'ın bizim için dilediği şeyin bir araya gelmesinden doğar. (C. Roy) 
En büyük mutluluk, hür düşünceli olmaktır. (Anatole France) 
Mutluluğun değerini, onu kaybettikten sonra anlarız. (Plautus) 
Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. (Byron) 
Başkalarına mutluluk sağlayabilen mutludur. (Diderot) 
İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. (Goethe) 
Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir. (Andre Gide)

 

MUSİBET

--------------------------------------------------------------------------------

Allah kime hayır dilerse ona musibet verir. (Hadis-i Şerif) 
En çok musibete maruz kalanlar Peygamberlerdir. Sonra da salih kişilerdir. (Hadis-i Şerif) 
Ateş altını, musibet cesur insanları dener. (Seneca) 
Bir musibet, bin nasihatten hayırlıdır. (Atasözü) 
Musibetlerin iyi bir tarafı varsa o da bize, gerçek dostlarımızın kim olduğunu öğretmesidir. (Balzac) 
Allah musibeti herkesin gücüne göre verir. (Balzac) 
Kardeşinin başına gelen için sevinme. Allah ona afiyet verir de aynı musibeti  senin başına geçiririr. (Hadis-i Şerif) 
Musibetlere tahammül edememek en büyük musibettir. (Bias)

--------------------------------------------------------------------------------
MİSAFİR

--------------------------------------------------------------------------------

Ne kötüdür o  kavim ki, kendilerine hiç misafir gelmez. (Hadis-i Şerif) 
Misafirlik üç gündür. bundan fazlası sadakadır. (Hadis-i Şerif) 
Misafir istemeyen kimsede hayır yoktur. (Hadis-i Şerif) 
Arkadaşlarımdan bir grup toplayıp kendilerine bir ziyafet vermem, benim için bir köle azad etmekten daha sevimlidir. (Hz.Ali r.a.) 
Misafire ikram için yemeğin bolca hazırlanması israf olmaz. (Hz.Ayşe r.a. ) 
Misafir sofrana oturduğu zaman onu gönül borcunda bırakma. Ona teşekkür etmeyi  kendine borç bil. (Nasır Hüsrev )

--------------------------------------------------------------------------------
MAKAM

--------------------------------------------------------------------------------

Siz amirliğe çok hırslısınız. Halbuki o, kıyamet günü hasret ve nedamettir. Ancak onu hakkıyla ele alanlar bu hasret ve nedametten kurtulurlar. (Hadis-i Şerif) 
Amirlik isteme. İstemeden sana reislik teklif edilirse, yardım görürsün. Eğer istemek suretiyle bir mevkiye geçersen yardımsız, acziyet içinde kalırsın. (Hadis-i Şerif) 
Bir insan, iktidar sahibi olmadan kalbi, zekası ya da gücü hakkında hüküm verilemez. (Sopkokles) 
Yüksek bir mevkiye sahip olmadığından dolayı telaşlanma, ama o mevkiye layık olup olamayacağından dolayı endişe et.  (Konfüçyüs)

--------------------------------------------------------------------------------
NİYET

--------------------------------------------------------------------------------

Amellerin kıymeti niyetlere göredir. Herkesin niyeti ne ise, eline geçecek olan odur. (Hadis-i Şerif) 
Cennetliklerin Cennet'e, Cehennemliklerin de Cehennem'e girmeleri, kendi amelleri sebebiyledir. Fakat onların orada ebedi kalmaları, niyetleri yüzündendir. (Hasan-ı Basri) 
Daima iyi niyeti  sahibi olunuz. Çünkü niyete riya karışmaz. (Ikrime)

--------------------------------------------------------------------------------
NASİHAT

--------------------------------------------------------------------------------

Dostlarının, yerinde nasihatlarına kulak asmayanlar düşmanlarını memnun ederler. (Pançantantra) 
En kötü insan, bazen en iy nasihatı veebilir. (P.J.Balley) 
Verdiği öğütü biraz tutan, bunu başkalrına da dinletebilir. (Feridüddin Attar) 
Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir, Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. (Ziya Paşa) 
En cömertçe bağışlanan şey nasihattir. (La Rochefoucauld)

--------------------------------------------------------------------------------
NANKÖRLÜK

--------------------------------------------------------------------------------

Nankör bir evlada sahip olmak, yılan dişinden daha acı verir. (Shakespeare) 
Nankörlük sevgininn mezarıdır. (La Rochefoucauld) 
Nankörlük, zayıf insanların işidir. (Goethe)

--------------------------------------------------------------------------------
ÖVMEK

--------------------------------------------------------------------------------

 İnsanlar sizden kendilerini eleştirmenizi istedikleri zaman bile, gerçekte sizden övülme bekliyorlardır. (S.Maugham) 
 Atalarından başka övünecek şeyi olmayan adam, patatese benzer, çünkü kendine ait olan biricik varlığı toprağın  altındadır. (Brooksd Akinson) 
Bir kızın kusurlarını öğrenmek için onu bir kız arkadaşına övünüz. (Benjamin Franklin) 
İnsan genelde, övülmek için över. (La Rochefoucauld) 
Övmenin değeri, tıpkı altın ve pırlantada olduğu gibi az olmasındandır. (Samuel Johnson) 
İnsanın çocuğu ile övünmesi, kendisiyle övünmesi demektir. (Somerset Maugham)

--------------------------------------------------------------------------------
ÖLÜM

--------------------------------------------------------------------------------

Ölümü istemek güzel değildir. Ölüme hazırlıklı olmak güzeldir. (Mehmet Feyiz Efendi) 
Üç şey ölümün ardından kabre gider: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler: ailesi ve malı, kalan da: amelidir. (Hadis-i Şerif) 
Ölümün bizi  nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. (Montaigne) 
Ayakta ölmek, dizüstü yaşamaktan iyidir. (Tactius) 
Ölüm, bazen ceza, bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur. (Seneca) 
Ölülere kötü  söylemeyin. Zira bu sebeple hayattaki yakınlarını incitmiş olursunuz. (Hadis-i Şerif) 
Ölenin kıyameti kopmuştur. (Hadis-i Şerif) 
Sana nasihat edici olarak ölüm yeter. (Hadis-i Şerif) 
İnsanlar uykudadır, öldikleri vakit uyanırlar. (Hadis-i Şerif) 
Ölüm eski bir şeydir, amma her insana yeni  görünür. (Turgenyev)


Radyo Dinle

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol