Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Beyinde Kanser Tumorleri

BEYİNDE KANSER TÜMÖRLERİ

Beyinde Kanser Tümörleri

Beyin tümörleri kafatası içerisinde büyüyerek beyin üzerine baskı yaparlar. Bulundukları bölgeye ve baskı altında tuttukları beyin alanına göre belirtiler verirler. Ancak kafa içinde yer kaplayan bütün vakalarda olduğu gibi öncelikle kafa içi basıncın artmasına bağlı belirtileri gösterirler...... Yandaki resimde düzensiz alanlar okla işaretlenmiştir. Bu bölgede beyin tümörlerini görüyorsunuz.Tümör düzensiz bir şekilde büyümeye devam eder ve genişleme,büyüme imkanı olmayan kafatası içerisinde beyin üzerine baskı yapmaya başlar. Yine resimde görüldüğü gibi beyin baskı altında normal görüntüsünü kaybeder ve işlevlerini yerine getiremez......

Daha iyi anlaşılması için soldaki normal beyin tomografisine bakabilirsiniz. Beynin her iki yarım küresi simetrik olarak yerleşmişlerdir.Her iki tarafta düzenli sınırlarla ayrılmışlardır. Bu normal yapıya giren herhangi bir yer kaplayan oluşum simetrik yapıyı bozacak ve beyin üzerine baskı yapacaktır

Belirtileri:

1- Başağrısı

2- Kusma (Fışkırır tarzda)

3- Sara tarzında bayılma nöbetleri

4- İlerlemiş dönemlerde (Beyinde yerleştiği yere göre) vucudun bazı bölgelerinde felç belirtileri

5- Kişilik bozuklukları, bazı yeteneklerde (hesap yapma yazı yazma gibi) bozulma

Betin tümörlerini ana hatları ile ikiye ayırmak mümkündür.

Yukarıdaki belirtiler görüldüğünde kafa içi basıncın artmasından şüphelenilir.Kesin teşhis için kafa içini ve beyini görüntülemek amacıyla beyin tomografisi veya MRG çekilir.

1- İyi huylu tümörler: Yavaş üreme hızına sahiptirler. Ayrıca beyin dokusundan kolaylıkla ayrılabilirler ve tümü veya tümüne yakın kısmı çıkarılabilir. Bu nedenle ameliyat sonrası sonuçları çok iyidir. Ancak, tümör iyi huylu olsa dahi, beyinde hayati önem taşıyan, hassas bölgelere yerleşmiş se sonuçlar maalesef yüz güldürücü olmaz.

2- Kötü huylu tümörler: Çok hızlı ürerler. Çamur kıvamındadırlar. Bu nedenle ameliyatla tamamen alınamazlar. Ameliyat sonrası belli bir zaman süresi içinde tekrar büyüyerek beyine baskı yapmaya devam ederler. Kötü huylu tümörleri de üreme hızlarına göre sınıflara ayırmak mümkündür. Ameliyattan sonra 5-6 yıl yaşama şansı veren tümörler olduğu gibi 5-6 ayda yenilenerek hastanın ölümüne neden olan tümörlerde vardır.

Beyin tümörlerinin tedavisi cerrahidir. İster iyi huylu, ister kötü huylu olsun, tüm tümörler cerrahi olarak tedavi edilirler. Ancak bazı durumlarda cerrahi uygulamak mümkün olmayabilir. Şayet tümör beynin çok hassas olan bazı hayati bölgelerine yerleşmişse bu bölgelere dokunmak hayati tehlike yarattığından tümör yerinde bırakılabilir. Bu durumda sadece ışın tedavisi ve ilaç tedavisi (kemoterapi) uygulaması yapılabilir.

Vücudun diğer bölümlerinde oluşan tümörler beyine yayılabilir. Buna metastaz denilmektedir. Özellikle akciğer kanserleri beyine yayılabilirler ve kötü huylu tümörlerdendir. Cerrahi müdahale yapılsa bile sonuçlar yüz güldürücü değildir. Hatta bazı vakalarda bir kaç tane odak halinde yayılma varsa cerrahi bile uygulanmayabilir. Hasta kemoterapi ve ışın tedavisine alınır.

BEYİN TÜMÖRLERİ

Beyin tümörleri yerleşim yerlerine ve tümör çeşitlerine belirtiler verirler. Kafa içi basıncının artmasına bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler ortaktır. Bu belirtiler,baş ağrısı, bulantı ve kusmadır.

HİPOFİZ ADENOMLARI

Hipofiz adenomları hormon salgılayanlar ve hormon salgılamayanlar olarak iki ana gruba ayrılır. Hormon salgılayanlar genelde salgıladıkları hormona bağlı olarak belirti verirler. Hormon salgılamayan adenomlar ise uzun zaman belirti vermezler ancak optik sinire (Görme ile ilgili sinir) bası yaparak görme bozukluklarına neden olurlar. Hormon bozuklukları, adet düzensizlikleri veya olmaması, memeden süt gelmesi, aşırı şişmanlama, hızlı boy uzaması, ellerde, ayaklarda ve çenede büyüme hormon bozukluklarının belirtileridir ve doktora baş vurulması gereklidir. Tümör boyutları çok artarsa kafa içi basıncı arttırır ve baş ağrısı , bulantı ve kusma şeklindeki genel belirtilere neden olur.

Ameliyat Öncesi Hipofiz Tümörü Ameliyat Sonrası Tümör Çıkarıldıktan Sonra
 

Hipofiz Apopleksisi (Hipofiz bezinde kanama) Tedavi öncesi MRI
Tedavi sonrası MRI

KEMOTERAPİ ZEHİRİNİN ÖLDÜREN KORKUNÇ YAN ETKİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN YAZIYI TIKLAYINIZ!!
 
PONTOSEREBELLER KÖŞE TÜMÖRLERİ,

Bu tümörler beyin dokusunun bir bölgesine yerleşmiş tümörlerdir. İşitme siniri tümörü ( Akustik nörinom) sık olarak görülen tümördür.

Ayrıca menegiom ( Beyin Zarı Tümörü ) ve epidermoid tümörlere de rastlanır. Beyin tümörlerinin genel belirtilerine ilaveten bu bölge tümörlerinde işitme ve denge bozuklukları da görülmektedir. Bu tümörler küçük boyutta yakalandığında işitme korunabilir. Tümör çok büyük ise işitme korunamadığı gibi Fasial (Yüz) Siniri de etkilenebilir
   
MENENGİAL (BEYİN ZARI) TÜMÖRLER: MENENGİOMLAR

Menengiomlar genelde büyüyerek kafa içi basıncının artmasına neden olurlar ve baş ağrısı bulantı ve kusmaya neden olurlar. Epilepsi (Sara ) nöbeti de görülebilir. Ayrıca bu tümörler yerleştikleri yerlere göre de belirti verirler. Optik sinir (Görme siniri) yakınında yer alanlar görme bozukluğuna neden olur iken hareketle ilgili beyin bölgesine yakın olanlar felçlere neden olabilirler. Bu nedenle beyin fonksiyonlarındaki bozukluklarda gerekli tetkiklerin yapılması lazımdır.
 
Menengiom (ameliyat öncesi MRI) Menengiom (ameliyat sonrası MRI)


GLİAL (BEYİN DESTEK DOKUSU) TÜMÖRLER

Bu tümörler genelde kötü huylu olup beyin dokusu içinde büyürler.Belirtileri genel belirtilerdir. Yine yerleştikleri bölgelere bağlı olarak belirtiler verirler. Epilepsi ( Sara nöbeti) bazı hastalarda ilk belirti olarak ortaya çıkabilir.
 


METASTATİK TÜMÖRLER

Metestatik tümörler vücudun diğer bölgelerindeki tümörlerin beyin dokusuna sıçraması nedeniyle oluşan tümörlerdir. Bu tümörler kafa içi basıncını arttırarak ve/ veya yerleşim yerine göre sinir sistemi hasarı oluşturarak belirti verirler. Genelde bu tip sıçramalar tümörlerin ilk belirtisi olabilir. Bu tümörler radyolojik olarak da görüntülenebilen geniş ödem oluştururlar.

GÜVELOĞLU BEYİN TÜMÖRLERİNİ %70 BAŞARI ORANI İLE TAMAMEN ORTADAN KALDIRACAK ŞEKİLDE BİTKİ ÖZLERİ KOKTEYLLERİ İLE TEDAVİ ETMEKTEDİR İŞTE AŞAĞIDA YÜZLERCE ÖRNEKTEN BİR TANESİ:

BEYİN TÜMÖRÜ VARDI, İKİ AYDA TAMAMEN TEMİZLENDİ

Adı:Yeliz Katip 27 yaşında bayan.
Cerrahpaşa Tıp fakültesi Hastanesi beyin cerrahisinde memur olarak çalışıyor.
Hastalık ve iyileşme öyküsü:

Yeliz hanım 2005 yılında baş ağrılar,bayılma ve epilepsi benzeri beyinsel bozukluklar meydana gelince zaten çalıştığı hastane bölümü de beyin bölümü olunca hemen hocalarına başvurmuş.
Yapılan tıbbi tetkiklerde beyinde tümör olduğu ve beyin sapına doğru da uzandığı tespit edilmiş. Yeliz hanım da yakınları ve doktorları da şok olmuşlar, çok üzülmüşler. Zira hepsi biliyorlar ki, bu durumun dünyada kalıcı bir tedavisi yoktur. Ömür uzatmaya yönelik operasyon RT vs. palyetif tedavilerle insan bir yıl kadar yaşatılabilmektedir. Nitekim Yeliz hanımı hemen ameliyata almışlar ve tümörü temizledikleri kadar temizlemişler. Akabinde tedaviler yapmışlar ancak 6 ay sonra tümörün aynı yerde ve beyin sapında tekrar ve daha büyük olarak oluştuğunu görmüşler. Profesörler toplanmış ve tekrar ameliyat yapamayacaklarını RT uygulayabileceklerini belirtmişler. Yeliz hanım hemen her gün bu vakalardan kurtulamayıp ölenleri gördüğü için çaresizlik içinde kalmış. Masa arkadaşı Osman bey internetten Herbalist Atabay Güveloğlu'nu bularak Güveloğlu'na raporları fakslamışlar. Telefon açarak durumu anlatmışlar. Olumlu yanıt alınca da Osman bey ile randevu alarak şahsen Mersin'e Güveloğlu'na gelmişler.

Güveloğlu'nun laboratuarında ilk iki aylık bitki özlerini alarak dönmüşler. Yeliz hanım itina ile kullanmaya başlamış. Bir ay sonra ağrıları vs. sorunları ortadan kalkmış. İki ay sonra beyin MR ı çektirdiğinde tüm ekip ve Yeliz hanım şaşkınlık içinde kalmışlar. Beyinde en küçük tümör belirtisi kalmamış, tamamen temizlenmiş olarak görmüşler ve ve doktorlar yeniden durumu rapor etmişler... 

Radyo Dinle

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol