Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Medine

Medine, (Arapça: المدينة المنورة veya المدينة), Suudi Arabistan'ın Mekke kuzeyinde yer
alan Mekke'den sonra ikinci büyük şehridir. Eski adı Yesrib (Arapça: يثرب)'dir.
Medine'ye, Medirra, Medirke, Meddiyne, Mezzine de denmiştir.

İslam peygamberi Muhammed (a.s)'in 622 yılında Mekke'den hicret etmek zorunda
kaldığı 450 km Kuzey'deki kent. Hicretten önce Yesrib olan şehrin ismi Muhammed
(a.s) tarafından "Medinet ül Münevvere" (Aydınlanmış Şehir) olarak değiştirilmiştir. İslam
dini için özel bir şehirdir. Muhammed (a.s)'ın kabri bu şehirde bulunmaktadır.
İlk İslam devletinin başkentidir.

Her Hac Mevsimi Mekke ile birlikte Milyonlarca Hacı tarafından ziyaret edilir.
Şehirde ziyaret edilecek önemli yerler şunlardır;

 • Mescid-i Nebevî
 • Uhud Dağı ve Kabristanı
 • Yedi Mescidler
 • Mescid-i Kıbleteyn
 • Kuba Mescidi (Müslümanların inşa ettiği ilk mescid)
 • Hamza Mescidi
 • Ali Mescidi
 • Cennetül Baki (Kabristan)
 • Ebu Bekir Mescidi
 • Osman Mescidi
 • Ömer Mescidi
 • Cuma Mescidi
 • Mescid-i Gamame (Bulut Mescidi)
 • Osmanlı Cami

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Padişah II. Abdülhamit Han tarafından
Medine'ye kadar demiryolu hattı inşa ettirilmiştir. Haydarpaşa garından
tren ile Medine'ye 3 gün içinde ulaşım sağlanmakta idi.

Gayrimüslimlerin Medine'ye adım atmaları yasaktır.

Sultan Melikşah döneminde (1072-1092) Selçuklu topraklarına
katılmasıyla
Türk egemenliğine giren Medine, daha sonra tüm Hicaz bölgesi gibi sırasıyla
Eyyubi ve Memluk Devletlerinin topraklarına katıldı. 1517 yılında OsmanlıPadişahı
Yavuz Sultan Selim'in Memluk ordusunu Ridaniye Savaşı'nda mağlup etmesiyle
tüm Hicaz bölgesiyle birlikte Medine de Osmanlı Devleti'nin topraklarına katıldı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında başlayan Arap Ayaklanması
sırasında tüm çevre kentleri isyancıların eline geçerken, Medine Kalesi
daha sonra "Medine Müdafii" unvanını alacak Fahrettin Paşa'nın
komutasındaki Türk askerlerinin zor koşullara rağmen kahramanca
direnişiyle savaşın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin elinde kaldığı gibi,
30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra da Fahrettin
Paşa kenti teslim etmedi. 20 Ocak 1919'da Osmanlı başkentinden gelen
talimat sonucunda buradaki birlik teslim oldu ve şehirdeki Türk egemenliği
sona erdi.

 

Suudi Arabistan'ın en büyük kentleri

4 büyük kent

 1. Mekke
 2. Medine
 3. Taif
 4. Riyad

Radyo Dinle

tv

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol