Odev Arsivleri
Adaletsiz Bir Ortamı Aklının Yardımı Olmadan Düzeltmek İmkansızdır.

Buğra Yürekli

Odev-Arsivleri - | - Tr.gg - Sanal Egitim Yuvasi

Fotosentezin Etkinligi

Elbetteki, bitkilerin yetiştirildiği alana düşen güneş ışınımının tümü, fotosentezle kimyasal enerjiye dünüş-türülmemektedir. Fotosentez etkinliği olarak da adlan­dırılan bu dönüşümün değeri, çoğunlukla, % 0,5 - 3 arasında değişmektedir.
Üretim değerine gelince ... Bunun büyüklüğü, yıllık ortalama güneş ışınımına ve fotosentez etkinliğine bağlı olarak değişmektedir. Bu değişkenlere göre, yılda bi­rim alanda enerji dönüşümüyle elde edilebilecek bit­kisel ürünün değeri belirlenebilmektedir (Şekil 1).
Bir yörede, yıllık ortalama güneş ışınımı ve üretim aianı sabit kabul edilirse, üretim değeri üzerindeki en önemli etkenin, fotosentez etkinliği olduğu söylenebi­lir. Günümüzde, fotosentez etkinliği yüksek olan bitki­lerin ıslah ya da selekte edilerek, ileri tarım teknikleriyle birlikte uygulamaya konulması, üretim değerini artır­mak yönünden, en emin yol olmaktadır.

Radyo Dinle

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol